Functiehuis personeel

Hoe ziet uw functiehuis met de daarbij behorende functieprofielen eruit binnen uw organisatie? Werkt u met de methode TBV ofwel taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en heeft u functieprofielen die 2 x A4 groot zijn? Heeft u al eens meegemaakt dat, als u aan een medewerker vraagt om een bepaalde taak uit te voeren deze vervolgens zijn functieprofiel tevoorschijn haalde met de opmerking: “staat niet in mijn taakomschrijving?” U wilt graag de CAO van uw branchevereniging volgen waarin het functiehuis met loonschalen nauwgezet beschreven staat. Echter, het risico dat het niet helemaal lijkt op de functie die u binnen uw organisatie hebt en u aanpassingen moet maken is groot. Het bewerkstelligt niet dat alles makkelijker verloopt als de medewerkers zo’n specifieke beschreven functieprofiel hebben.

Een andere methode zijn de generieke functie omschrijvingen ofwel rollen, geen taken maar het proces waarbij de medewerker voor het resultaat zorgt, want dat is tenslotte waar het om draait. Dat daarbij onder andere veilig, respectvol en integer werken hoort, kan in algemene bewoordingen erbij vermeld worden. Voordeel hierbij is dat je een ontwikkelingsplan kunt maken voor verbeteringen vaardigheden of sociaal handelen aansluitend op het  proces die de medewerker uitvoert voor een beter resultaat. Dit kan een training communicatievaardigheden zijn of coaching om tot een betere samenwerking te komen met andere medewerkers. Verder stimuleert het mensen ook om meer na te denken over hun rol en het proces dat ze uitvoeren met daarna de volgende stap: meer pro-activiteit om een beter resultaat neer te zetten. Het zou toch fijn zijn als uw medewerkers niet meer het antwoord geven: “staat niet in mijn functie omschrijving” . Vaak geldt voor functie omschrijvingen: minder is beter dan meer en geeft de medewerker meer ruimte voor het  nemen van verantwoordelijkheid voor zijn rol en het resultaat wat neergezet moet worden.

Copyright   Link2Talent4work - All rights reserved