Mantelzorger(s) in organisaties

Onze economie begint weer op gang te komen en volgens het CBS vinden meer mensen een baan. Maar,zoals altijd in veranderende tijden, medewerkers kunnen belast worden met zorg, want de zorg is veranderd. Familie, vrienden, buren en/of kennissen geven extra hand- en spandiensten omdat zorg zoveel mogelijk thuis wordt gegeven en niet meer in een ziekenhuis of verpleegtehuis. Dat kan om heel veel redenen zijn: een kind, partner, familielid of buurtgenoot met een aandoening, of een ouder persoon die extra aandacht nodig heeft omdat alles gericht is op het langer thuis houden van mensen. De hand- en spandiensten die geleverd worden zijn divers in tijdbesteding of de vorm van dienstverlening en kan veel beslag leggen op mensen.

Voor organisaties kan dit problemen opleveren voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Een medewerker die mantelzorg verleent kan een probleem krijgen met de werk/privé balans en dit vergroot het risico op ziekteverzuim. Op regelmatige basis  met de medewerker praten over deze belasting kan voorkomen dat het allemaal teveel wordt. Begrip tonen geeft al veel ondersteuning aan de medewerker, een luisterend oor kan wonderen doen. Verder kunnen er bij ervaren druk handvatten gegeven worden om  zo wat minder spanning te geven in de werk/privébalans. Mogelijkheden zijn zorgverlof,  tijdelijk wat minder zware taken of tijdelijk een andere functie zodat een medewerker minder moeite heeft om taken af te krijgen en met een leeg hoofd naar huis kan gaan om de mantelzorgtaken op zich te nemen. Verder kan de manager of HR/P&O afdeling de medewerker aanbieden om met de bedrijfsarts te praten over mogelijkheden om een gespecialiseerd persoon in te schakelen ter ondersteuning, zoals maatschappelijk werk.

Ook dit is duurzame inzetbaarheid; sturen op preventie: wacht niet op de laatste druppel en zorg voor tijdige ondersteuning om zo de betrokkenheid en goede werkgeverschap van de organisatie te tonen. Dit komt de organisatie zelf ook ten goede.

 

Copyright   Link2Talent4work - All rights reserved