Afscheid van je oude loopbaan? En welke baan nu?

Een functie van een medewerker komt te vervallen, een medewerker functioneert niet (meer) naar behoren of door ziekte kan de medewerker niet meer terug naar de eigen functie en u heeft geen nieuwe positie binnen uw organisatie voor deze medewerker. Met uw medewerker heeft u begeleiding afgesproken bij het zoeken naar een nieuwe functie buiten de organisatie. Door middel van een outplacement assessment wordt er gekeken welke functies passend zijn bij deze medewerker.

De invulling hiervan is afhankelijk van wat de opdrachtgever heeft afgesproken met de medewerker.