Mis je werkplezier door de verkeerde loopbaan?

Het kan gebeuren dat een medewerker een functie vervult waarvan medewerker en werkgever tot de conclusie komen dat deze functie niet passend is.  Of de medewerker vervult een functie die komt te vervallen binnen de organisatie.

Het getuigt van goed werkgeverschap om de medewerker de kans te geven om zich dan opnieuw te oriënteren op de arbeidsmarkt. Met het opstarten van een traject voor loopbaanbegeleiding kan de medewerker zich opnieuw oriënteren op de arbeidsmarkt.