In-, door- en uitstroomvraagstukken

Loopbanen en in- door- en uitstroomvraagstukken zijn onderwerp van evaluatie zolang mensen aan het werk zijn. Dat geldt voor werkgevers en voor werknemers.

Onderstaande trajecten kan ik begeleiden en uitvoeren.

Vragen van werkgevers:
Is deze nieuwe kandidaat een goede match voor ons bedrijf in deze functie? Een Selectie Assessment analyseert of de nieuwe medewerker alles, of voldoende in huis heeft om de functie te vervullen.

Is deze medewerker binnen onze organisatie in staat om een andere functie te vervullen? Een  Ontwikkel Assessment analyseert of de medewerker ontwikkel potentieel heeft die deze geschikt maakt voor de nieuw functie. Verder kan coaching gebruikt worden om de medewerker te ondersteunen bij het vorm geven van de nieuwe functie.

 Op het gebied van loopbaan kunnen zowel de werkgever als de medewerker vragen hebben.
Past deze baan nog wel bij mij en welke baan past dan wel bij mij? In dit geval is loopbaan oriëntatie een goed meetinstrument om te kijken welke banen wel geschikt zijn. Verder kan het goed zijn om met coaching drijfveren en interesses duidelijker in beeld te krijgen.

Ik ben boventallig of ik wil niet meer werken in deze functie/organisatie, wat nu? Outplacement is dan een goed instrument om medewerkers te begeleiden naar een andere organisatie.