Duurzaam inzetbaar personeel werkt beter.

Een goed idee van de gemeente Moerdijk is het opzetten van de website Inmoerdijk.nl . Het credo van de gemeente Moerdijk is: samen lokaal inkopen en het idee erachter is, is het bevorderen van lokale ondernemerschap. Kijken wat je binnen de gemeente hebt, want alles wat van ver komt is niet altijd beter en/of goedkoper. De site levert me wel een slogan op, want die moet ik invullen, daar heb ik nog niet over nagedacht. Gelukkig heb je van die sites die een voorzet geven en warempel, na een aantal slogans uitgeschreven te hebben, daar staat hij! En het voelt goed! Om de lezer van deze blog niet langer in spanning te laten zitten:

Duurzaam inzetbaar personeel werkt beter!

Daar ben ik echt van overtuigd na alle congressen en symposium die ik onlangs heb bijgewoond. Laat u me even weten wat u van mijn slogan vindt? Ben benieuwd.

Hoe is het met uw personeel? Weet u eigenlijk wel wie en welke kwaliteiten er binnen uw organisatie lopen of wordt u wel eens verrast door een medewerker waardoor u anders gaat kijken naar uw medewerker? Het is net als met mijn slogan, als je er niet over nadenkt, krijg je ook geen nieuwe inzichten. Logisch zou je zo zeggen. Wie weet wat voor verrassingen uw medewerkers u geven als u eens een ander soort gesprek met ze voert?

Ik ben op pad geweest om te horen wat anderen over duurzame inzetbaarheid te zeggen hebben en over de problematiek van het ziekteverzuim. Dat leverde me twee congressen op en 1 symposium. Op het congres van Inzet op Maat bruist het binnen het duurzame inzetbaarheid gedachte, het zijn allemaal ideeën gebaseerd op verbetering en vooruitgang voor zowel organisatie als medewerker. Vitaliteitprogramma’s, lifestyle coaches, mindfullnes, ergonomie, budgetcoaches en ik zag ook een bekende: Jantina van Vanbeersorganiser.nl, grappig, we werken dicht bij elkaar in de buurt, maar komen elkaar ergens anders tegen. Daarnaast ook veel goede workshops. Enfin, teveel om op te noemen, maar het gaf me een goed gevoel en het leverde me goede gesprekken op.

Een ander congres had 4 inspirerende sprekers, onder andere Ruud Veltenaar en Aukje Nauta, ieder vanuit haar/zijn eigen invalshoek, gaven een goede uiteenzetting over duurzame inzetbaarheid. Gaf me een goed gevoel.

Het symposium werd georganiseerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze ging over arbocuratieve samenwerking van de verschillende disciplines die zich bezighouden met het beter maken van medewerkers en daarmee het terugdringen van ziekteverzuim. De kosten van ziekteverzuim zijn hoog en het Ministerie (Overheid) wil een verbeterslag maken op het gebied van efficiëntie door betere samenwerking en daar is ook geld voor beschikbaar. Alle aanwezigen waren gemotiveerd en deskundig en dachten mee over een plan van aanpak. Een hele goede insteek was dat werk ook herstel kan bevorderen. Dit was een mooi verhaal van Ragna van Hummel van Return.

Echter, als ik denk over arbocuratieve samenwerking: ik weet niet of u dit herkent als HR professional of lijnmanager, ik heb als HR adviseur het volgende meegemaakt. Een medewerker die beperkt wordt door klachten en bij mij komt melden dat de huisarts iets anders zegt dan de bedrijfsarts met de toevoeging dat de huisarts heeft gezegd dat bedrijfsartsen er helemaal geen verstand van hebben? Daar sta je als HR professional met de info van de bedrijfsarts in je handen, wie moet je geloven? Kan de medewerker nu wel of niet meer uren werken? Uiteindelijk door de nadruk op goede communicatie te leggen tussen bedrijfsarts en huisarts toch weer opgelost, maar het koste wel tijd. Enfin, dit soort problematiek wil de overheid nu gaan voorkomen door  vooraf een betere samenwerking tussen alle disciplines, inclusief huisartsen, zodat u uiteindelijk weet wat uw medewerker nu wel of niet kan tijdens zijn ziekteproces.

Hoe deskundig, vriendelijk en gemotiveerd deze aanwezigen (overheid, bedrijfsartsen, huisartsen, GZ psychologen, etc.)  ook waren, verbeteren van communicatie en/of processen blijft een lastig proces en het gaf een ander gevoel dan de congressen die op voorhand een interventie willen doen om ziekte die voortkomt uit problematiek tussen medewerker, werkzaamheden, organisatie en thuissituatie te voorkomen.  Dan sta je voor de deur van de Wet Verbetering Poortwachter.

En heeft u ook hieraan gedacht:  veel medewerkers overwegen in deze aantrekkende arbeidsmarkt een andere baan omdat het werk niet aan hun verwachtingen voldoet. Kent u de concrete vertrekredenen van uw medewerkers? Wilt u ze graag behouden?

Daarom mijn slogan: duurzaam inzetbaar personeel werkt beter!

Aan u de vraag : wilt u lastige gesprekken over het ziekteverzuim van uw medewerkers en/of u ziet u uw medewerkers vertrekken; of  heeft u liever het volgende: dat uw medewerkers tevreden zijn en graag hun best doen voor uw organisatie.  Laat u me weten hoe u hierover denkt?