Ontwikkeladvies 45+

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nog steeds subsidie (waarschijnlijk tot 1 januari 2020) in alle beroepsgroepen voor alle werknemers die ouder zijn dan 45 (en meer dan 12 uur per week werkzaam zijn), die zich opnieuw willen oriënteren op hun loopbaan.

Werkgevers hoeven hiervoor niets te ondernemen, maar kunnen eventueel werknemers attenderen op het ontwikkeladvies 45+.  Tijdens dit ontwikkeladvies traject wordt gekeken of de werkzaamheden die uitgevoerd worden door de medewerker nog passen bij de werknemer.

Dat deze trajecten heel waardevol zijn heb ik zelf gemerkt tijdens het coachen, met name door bewustwording van de medewerker dat het aantal jaren en maanden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd toeneemt. Het is belangrijk in deze levensfase van 45 jaar en ouder om te evalueren of de werkzaamheden zodanig zijn, dat je deze nog kunt/wilt uitvoeren tot aan je pensioengerechtigde leeftijd. Klik op onderstaande link voor meer informatie of neem contact op met mij : info@link2talent4work.nl .

Brochure werknemer ontwikkeladvies voor 45+

 

Krappe arbeidsmarkt en Duurzame Inzetbaarheid

De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen. Ook het aantal openstaande vacatures (264.000) stijgt naar recordhoogte (CBS 4de kwartaal) . Natuurlijk is het afhankelijk wat voor functies er binnen je organisatie zijn want de krapte geldt niet voor alle functies. Maar je zou maar een functie binnen je bedrijf hebben waarbij je alles uit de kast moet halen om een goede medewerker op die plaats te krijgen. Helemaal vervelend als je functies binnen je bedrijf hebt die moeilijk te vervullen zijn en je huidige medewerker heeft elders een andere baan gevonden met goede arbeidsvoorwaarden. Waar in de crisisjaren je mailbox vol liep met sollicitaties voor een functie moet je nu alle moeite doen om een geschikte kandidaat te vinden. Het is nu zaak om medewerkers aan je bedrijf te binden, zeker als je tevreden over ze bent. Waarom geen traject Duurzame Inzetbaarheid opzetten binnen de organisatie en dit als een employee journey hanteren? Niets is prettiger dan coaching in je loopbaan en weten wat je sterke kanten zijn en wat je kunt doen om een duurzame loopbaan te hebben.  Binden en boeien wordt steeds belangrijker. Info? Neem dan contact met mij op.

Tekort op de arbeidsmarkt? Ontwikkel zelf schaap met 5 poten.

Op het moment wordt de arbeidsmarkt steeds krapper. Van laag tot hoog opleidingsniveau in, met name techniek en ICT, vliegen de vacatures om je oren. Ook in de zorg en het onderwijs wordt de krapte steeds beter voelbaar.

Tijd om anders naar functieprofielen te gaan kijken, tijd om als organisatie actief je medewerkers te gaan ontwikkelen?

Door de crisis zijn veel organisaties verwend met een ruime arbeidsmarkt waar ze vanzelf de schaap met de spreekwoordelijke 5 poten er uit konden vissen, maar deze schaap wordt schaarser en stelt nu ook steeds meer eisen, wetende dat zijn/haar talenten en ervaring schaars zijn.

Waarom niet de schaap met 4 en, vooruit, de schaap met de 3 poten verder ontwikkelen en inzetten op moeilijk te vervullen rollen binnen de organisatie? Desnoods wat schuiven met werkzaamheden, een nieuwe taakverdeling en klaar?

Weet u, als werkgever, wat uw mensen werkelijk beweegt? Wat ze echt voor talenten, kennis, en ervaring zij in potentie hebben en nog kunnen ontwikkelen? Vaak hoor je van werkgevers de opmerking: “Thuis verbouwen ze de boel, geven ze advies over computerprogramma’s  zitten ze in verenigingen en netwerken, maar op het werk…….?” Ergens is de verbinding van de medewerker verdwenen met de organisatie waarvoor hij/zij werkt en heeft de medewerker ook besloten om het bijltje erbij neer te gooien en er geen moeite meer voor te doen.

Breng zelfbewustzijn en focus aan bij medewerkers binnen de organisatie zodat ze werken, of gaan werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit kan met het Duurzame Inzetbaarheid Profiel Potentieel ofwel wendbaarheids potentieel waarop ook gecoacht kan worden. Deze methode brengt het ontwikkelpotentieel en struikelblokken in beeld van de medewerker.

Verder kennen veel branches een subsidie regeling voor het inzetten van Duurzame Inzetbaarheid binnen de organisatie.

U wilt toch graag betrokken en productieve medewerkers die meedenken in de veranderingen, en die samen met u een mooi resultaat neerzetten voor uw organisatie?

Verrassende loopbaan

Je kan van Fred Teeven denken wat je wilt, maar na zijn laatste carrièrestap lijkt hij toch (mogelijk onbedoeld) veel Nederlanders voor hem te hebben gewonnen.

Van Officier van Justitie, naar een politieke baan.  In 2015 veroorzaakte hij een ernstig verkeerongeval door te appen achter het stuur. Door langdurige revalidatie liep hij een functie bij de Raad van State mis. Daarna de overstap naar zijn eigen bedrijf met een andere baan ernaast: zijn grote jongensdroom: rijden met een grote bak! In dit geval de bus. Fred Teeven heeft de gave om mensen steeds op het verkeerde baan te zetten met hun oordeel over hem.

Is hij de geslepen politicus en ex-crimefighter die koste wat het kost zijn doelen wilt behalen? En nu plotseling de sympathieke buschauffeur die met zichtbaar plezier de bus bestuurt. Het grappige is: de media aandacht ligt nu vooral op zijn verrassende overstap naar parttime buschauffeur en in een korte uitzending deze week van “Stand van Nederland” gaan journalisten met hem mee tijdens een busrit.

Hij noemt op wat nodig is om “op de bus” te rijden en met veel plezier rijdt hij zijn passagiers van A naar B. Dit werk is duidelijk niet voor watjes, hij noemt het werk zelf avontuurlijk. ’s Ochtend rond 04:30- 05:00 uur de baan op vereist om rond 03:45 uur uit je bed te komen. Het blijkt dat door krapte op de arbeidsmarkt amper aan buschauffeurs is te komen. Hij draait extra diensten waardoor zijn parttime baan eerder meer dan fulltime te noemen is, maar het heeft geen invloed op zijn werkplezier. “Je moet doen wat je hart je ingeeft”, zegt Fred Teeven in een eerder interview.

(Misschien een tip voor Ralph Hamers als hij zijn imago wil redden: om naast zijn baan als ING topman ook buschauffeur te worden en wie weet: was dat ook ooit Hamers zijn jongensdroom. )

De jongensdroom van Teeven was waarschijnlijk niet om politicus te worden of Officier van Justitie. ( De uitzonderingen van mensen daargelaten die vanaf hun tienerjaren precies wisten wat ze wilden worden en ook dat zijn gaan doen).

Wat zegt dit ons?

In ieder geval dat er veel te weinig buschauffeurs zijn en dat Fred Teeven een prima promotor is voor het vak.

Dat je sympathie kunt winnen door het maken van een carrièreswitch waarbij het hart gevolgd wordt. Dat het niet altijd om “grote” zaken hoeft te gaan om het naar je zin te hebben in je werk als je datgene doet waar je hart ligt. Een “stapje” naar beneden is geen “stapje” naar beneden. Die buschauffeur is net zo hard nodig als een Officier van Justitie of als een politicus in de Tweede Kamer. Dat is de kijk op zaken zoals we die ons zelf afmeten, en nee, het is niet meelijwekkend, want Fred Teeven heeft het naar zijn zin. We zullen echt anders moeten gaan kijken naar de mensen die werk op de verschillende niveaus uitvoeren.

Wat je nu ziet zijn: met name, veel meer dames en heren in de geneeskunde WO afgestudeerd, maar mensen die patiënten willen wassen zijn met een lampje te vinden. In de techniek zijn er veel Engineers afgestudeerd op WO niveau, maar als je met een loodgieter wil afspreken, trekt hij/zij de agenda en mag je nog een paar weken wachten.

Wees altijd bezig met je loopbaan. Misschien vind je het, net als Fred Teeven, wel leuk om vriend en vijand te verrassen door een onverwachte carrièrestap. Dat niet alleen, leeftijd maakt niet uit (Fred Teeven was nog net geen 60). Dat schept hoop voor de toekomst en ook voor je duurzame inzetbaarheid. Durf buiten je kaders te kijken, doe eens een keertje gek en wat je hart je ingeeft.

We zullen ons kijk op “Werk”  en de mensen die het werk uitvoeren grondig moeten veranderen. Iedereen is van toegevoegde waarde, doe wel regelmatig een check met jezelf over het werk wat je doet, wat het je oplevert, zowel op financiële als op werkplezier niveau. Als je het gevoel hebt je hele leven op je tenen te lopen, kijk dan eens kritisch in de spiegel en vraag je af of je wel goed bezig bent (of loopbaanadvies vragen). Soms kan een stapje terugdoen zo verhelderend werken, dat je weer precies weet in welke richting je nu moet gaan.

Belang van de psychologische test

Tegenwoordig zijn psychologische tests ingeburgerd en kom je ze in verschillende situaties en op verschillende plaatsen tegen: bij personeelsselecties, in tijdschriften, op internet, op scholen. Wat we hierdoor uit het oog zijn verloren is het belang van psychologische tests. Wat op het moment weer heel actueel is, is de vraag of de CITO toets  niet meer waarde moet worden toegekend dan het oordeel van de onderwijskrachten. Dit, omdat er toch een mate van subjectiviteit zou zijn bij de onderwijskrachten bij de beoordeling van de leerlingen, waarbij in het oordeel vaak het opleidingsniveau van de ouders bij betrokken wordt zoals door de NOS vandaag wordt gemeld.

Laten we teruggaan naar de 19de eeuw waar de onderzoeker Gustave Le Bon beargumenteert waarom je geen intelligentie onderzoek hoeft te doen bij vrouwen omdat: ‘ze uitblinkt in wispelturigheid, inconsistentie, gedachteloosheid, afwezigheid van logica en ze niet zouden kunnen redeneren”. (Le Bon, 1879) Nu, nog geen 200 jaar later zijn we mede door psychologische tests erachter gekomen dat de verschillen tussen mannen en vrouwen veel kleiner zijn dan vroeger werd aangenomen. Dat blijkt  wel uit het aantal vrouwelijke studenten die tegenwoordig afstuderen aan de universiteit.     In vroeger tijden werden kinderen uit de hogere klasse een hogere intelligentie toegekend dan kinderen uit de lagere klasse. In die tijd was het zo dat de armoede van je ouders ervoor zorgde dat je zelf ook niet verder kwam op school en door omstandigheden werden kinderen al voor het voltooien van de lagere school aan het werk gezet.

Eigenlijk zou je kunnen stellen dat door het ontwikkelen van psychologische tests iedereen een gelijke kans heeft gekregen, omdat psychologische tests een objectief resultaat geven. Een psychologische test kijkt niet naar uit welk milieu je vandaan komt, of je man of vrouw bent, blank of getint, of wat voor onderscheid mensen ook maken. Ook al kom je uit een milieu waar ze alleen een lagere opleiding hebben genoten, als je hoog scoort op de intelligentietest of op de CITO toets, maak je een goede kans om een universitaire studie te gaan voltooien. Daarmee zorgen psychologische tests voor het opsporen van capaciteiten en talenten die anders onderbelicht waren gebleven.