Kosten slechte matches nieuw personeel u veel geld?

Assessments worden ingezet bij in-, door- en uitstroom vraagstukken. Afhankelijk van de ingezette methoden onderzoeken assessments talenten, drijfveren, capaciteiten en interesses van mensen. Onderdelen van assessments kunnen zijn: testen, vragenlijsten, rollenspellen en andere praktijksimulaties.

Voordelen assessments: een hogere slagingspercentage van een match of een advies. U bespaart hierdoor kosten door het tegengaan van mogelijk verloop en de impact die een minder goede match heeft binnen uw organisatie.

Belangrijk is dat de vraagstelling duidelijk is: wat wilt u zien van uw medewerker? Dit is afhankelijk van de werkzaamheden, de omgeving waarin uw medewerker werkt, de medewerker zelf en ontwikkelingen van de werkzaamheden in de toekomst.

Een goede match is een optelsom van factoren.

Bij het scherper krijgen van uw vraagstelling kan ik u vrijblijvend adviseren.