Assessment: kosten voor de baten.

De situatie bij de gemeente Oosterhout was een dubbel probleem, het eerste was de ongewenste seksuele intimidatie en de veiligheidscultuur (of liever, geen veiligheidscultuur) binnen de gemeente, de tweede een persoon die ongeschikt is voor de functie van burgemeester. Over het eerste heb ik eerder een blog geschreven. Deze blog gaat over de geschiktheid van een persoon voor een functie of werkzaamheden. Heeft de (ex-)burgemeester wel eerst een Assessment ondergaan om te kijken of hij geschikt is voor een burgemeester functie? In “De Handreiking van Burgemeesters, Benoeming, Herbenoeming, Klankbordgesprekken en Afscheid” van de Rijksoverheid (mei, 2016) staat: eventueel een Assessment. Het is niet zomaar een baan: de burgmeester heeft onder andere met wethouders, raadsleden, openbare orde, zorg, onderwijs te maken en niet te vergeten: de burgers. Gaat van bijeenkomst naar bijeenkomst, woont saaie vergaderingen bij, moet vaak 24/dag, 7/week beschikbaar zijn………Een hele drukke baan die een zekere toewijding vraagt en plezier om het ambt uit te voeren. Je moet een echte mensenliefhebber zijn (als je chagrijnig bent bij de opening van een nieuwe kleuterschool of tegen Sinterklaas, dan valt het zo op), streng en rechtvaardig voor je wethouders en raadsleden, niet in slaap vallen bij een (weer uitgelopen) vergadering, handelen bij rampen, goed weten wat je zegt en misschien vooral: ook wat je beter niet zegt en niet moet doen, want het staat zo in de krant……Terecht, dat deze functie goed wordt betaald, daarom zou een Assessment geen “eventueel” maar een noodzakelijk onderdeel moeten uitmaken van de selectie van de persoon. Zo’n zware baan is niet voor iedereen geschikt en daarom mag een mooie salariëring. Dan wil je toch 100% zeker weten dat dit de goede persoon voor de functie van burgemeester is? Dit om te voorkomen dat hij oneervol ontslag krijgt met 10 jaar wachtgeld en imagoschade voor zowel gemeente en ex-burgemeester. Dat kost op het einde alleen maar meer geld, in dit geval gemeenschapsgeld. In dit geval kunnen de kosten echt beter voor de baten uitgaan.