Ondersteuning van uw personeelsbeleid

Toekomstbestendige medewerkers maken toekomstbestendige organisaties

Toekomstbestendigheid is een belangrijke vaste waarde voor medewerkers en organisaties voor nu en in de toekomst. Het is belangrijk dat medewerkers bewust bezig zijn met hun loopbaan en dat ze blijven leren en ontwikkelen voor zichzelf en de organisatie.

Waar kan ik u ondersteunen bij uw personeelsbeleid:

* Instroom: begeleiding bij de juiste match tussen medewerker, cultuur organisatie en werkzaamheden
* Doorstroom: weten wat uw medewerker in huis heeft aan talenten, ervaring en de persoonlijke eigenschappen om andere werkzaamheden te gaan doen binnen uw organisatie
* Weten wat ze beweegt of waarvoor ze in beweging komen: het coachen van medewerkers zodat ze meer van waarde zijn voor zichzelf en hun organisatie
* Uitstroom: begeleiding bij een reorganisatie of de wens om niet meer samen door te gaan

Subsidies Rijksoverheid:
Ontwikkeladvies: NL leert door voor werknemer en werkgever
Er is een nieuwe tijdelijke subsidie voor natuurlijke personen tussen de 18 en pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de arbeidsmarkt (werkenden, werkelozen en ZZP’ers) , zodat er kosteloos een ontwikkeladvies aangevraagd kan worden bij een loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur regelt de administratie, zodat jij je kan concentreren op je (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt.
Verder werkgevers die de NOW 2.0 hebben aangevraagd, die gericht is op het behoud van zoveel mogelijk banen, zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers en werknemers hierbij te helpen heeft het kabinet de regeling NL Leert Door geïntroduceerd.  De coach/loopbaanadviseur regelt alle administratieve zaken, dus als werkgever heb je hier geen omkijken naar en deze trajecten zijn gratis voor werknemer en werkgever. Wees er op tijd bij, deze subsidiepot kan snel leeg zijn.
Bel (06 228 71 891)  of mail: info@link2talent4work.nl voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over de mogelijkheden.

SLIM
Voor leren en ontwikkelen heeft het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid subsidie beschikbaar voor het MKB en een aparte subsidie voor grootbedrijven uit de landbouw, horeca en recreatiebedrijven: de SLIM subsidieregeling.
//www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

In samenwerking met Manovra is er voor medewerkers die thuiswerken een gespreksmethode ontwikkeld om ze ondersteunen in hun werkzaamheden. Heeft u een luisterend oor nodig voor uw medewerkers op afstand? Klik dan op volgende link: Corona Crisis Coaching
U kunt ook de (gratis) white paper opvragen met daarin de belangrijkste stressfactoren en tips om uitval te voorkomen op de (thuis)werkvloer. Whitepaper ondersteuning thuiswerkers

knowviumsignature

Copyright   Link2Talent4work - All rights reserved