Ondersteuning van uw personeelsbeleid

Toekomstbestendige medewerkers maken toekomstbestendige organisaties

Toekomstbestendigheid is een belangrijke vaste waarde voor medewerkers en organisaties voor nu en in de toekomst. Het is belangrijk dat medewerkers bewust bezig zijn met hun loopbaan en dat ze blijven leren en ontwikkelen voor zichzelf en de organisatie.

Waar kan ik u ondersteunen bij uw personeelsbeleid:

* Instroom: begeleiding bij de juiste match tussen medewerker, cultuur organisatie en werkzaamheden
* Doorstroom: weten wat uw medewerker in huis heeft aan talenten, ervaring en de persoonlijke eigenschappen om andere werkzaamheden te gaan doen binnen uw organisatie
* Weten wat ze beweegt of waarvoor ze in beweging komen: het coachen van medewerkers zodat ze meer van waarde zijn voor zichzelf en hun organisatie
* Uitstroom: begeleiding bij een reorganisatie of de wens om niet meer samen door te gaan

Subsidies Rijksoverheid:
Ontwikkeladvies: STAP voor werknemer 
Er komt waarschijnlijk eind februari 2023  weer subsidie voor natuurlijke personen tussen de 18 en pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de arbeidsmarkt (werkenden, werkelozen en ZZP’ers) opleiding tot en met MBO2, zodat er gratis een ontwikkeladvies aangevraagd kan worden bij een loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur regelt de administratie, zodat jij je kan concentreren op je (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt. Dus meld je zo snel mogelijk want voor de subsidie geldt: Op is Op!

SLIM
Voor leren en ontwikkelen heeft het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid subsidie beschikbaar voor het MKB en een aparte subsidie voor grootbedrijven uit de landbouw, horeca en recreatiebedrijven: de SLIM subsidieregeling.
//www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

knowviumsignature